MAXXRACK

W Waszej gałęzi przemysłu

Stalowe, przenośne ramy magazynowe MAXXRACK są elastycznym systemem zapewniającym podwojenie pojemności magazynu, co jest doskonałym rozwiązaniem w przypadku magazynu, w którym nie można lub nie wolno ustawiać stałych regałów. Umożliwia składowanie w stosach nawet takich towarów, których składowanie w taki sposób nastręcza wiele trudności.

Przemysł spożywczy
Przemysł spożywczy
Dzięki zastosowaniu stali ocynkowanej do minimum zmniejsza się możliwość wystąpienia korozji, a do wykonania uszczelnień wymaganych niektórymi przepisami w przemyśle spożywczym służą gumowe zatyczki.
Komisjonowanie zamówień
Komisjonowanie zamówień
Ustawiając ramy otwartą stroną do przodu można stworzyć bezpieczne stanowisko łatwego komisjonowania zamówionych towarów. Ustawiając ramy obok siebie otwartymi stronami skierowanymi na boki tworzy się barierę zabezpieczającą przed uszkodzeniem towaru w wyniku uderzenia.
Towary niebezpieczne (ADR)
Towary niebezpieczne (ADR)
Nie wszystkie towary ADR można składować w stosach. MAXXRACK zaprojektowano w taki sposób, by zapewnić bezpieczeństwo składowania towarów ADR w stosach, redukując zagrożenie ich uszkodzenia w wyniku uderzenia.
Zagrożenie związane ze składowanie w stosach
Zagrożenie związane ze składowanie w stosach
Trudne do składowania w stosach towary często ograniczają ilość miejsc magazynowych, a przez to wydajność magazynu. Korzystając z systemu MAXXRACK Wasze towary nie tylko są zabezpieczone, ale również złożone w stosy w sposób bardziej ekonomiczny. Dzięki MAXXRACK można ułożyć dodatkowych 2500 kg towarów (oznaczonych znakiem CE) nad innymi paletami.
Przemysł chemiczny
Przemysł chemiczny
Wymiary ram MAXXRACK można dostosować do wymagań klienta. Wytrzymałe, choć elastyczne ramy doskonale nadają się do składowania w stosach worków typu „big-bag”, toreb, kanistrów, plastikowych beczek i wielu innych produktów.
Twoja gałąź przemysłu?
Twoja gałąź przemysłu?
Każdy element MAXXRACK oznaczony jest indywidualnym numerem oraz znakiem CE. Z uwagi na fakt, że ramy są przenośna, nie ma obowiązku dokonywania ich corocznego przeglądu. Doskonałe do składowania w stosach worków typu „big-bag”, toreb, kanistrów i plastikowych beczek. Wypróbuj je!
Sposób korzystania z ram MAXXRACK

Sposób korzystania z ram MAXXRACK

Jak już zauważyliście, system MAXXRACK nie kryje w sobie żadnych zawiłości. MAXXRACK rozwiązuje problemy związane z magazynowaniem w prosty sposób.

Na filmie pokrótce omówiliśmy wszystkie unikatowe cechy produktu i wyjaśniliśmy, jak możecie wykorzystać Wasz system MAXXRACK. Jeśli macie więcej pytań, wystarczy do nas zadzwonić.

8686 MAXXRack v2
MAXXRACK

Umożliwia również wykorzystanie miejsca ponad towarem.

Nasi klienci prowadzą działalność w różnych gałęziach przemysłu. Korzystając z przenośnych ram magazynowych MAXXRACK macie teraz możliwość efektywnego wykorzystania cennej przestrzeni bez konieczności dokonywania dodatkowych inwestycji. W sytuacji, gdy w danej chwili nie ma konieczności użycia ram, MAXXRACK można złożyć, nawet 10 sztuk na jednej palecie, a jeśli w magazynie brakuje miejsca, można je również składować na zewnątrz.

Loodet

Firma Loodet oferuje składowanie, transport, silosowanie i przepakowywanie żywności, paszy i towarów sklasyfikowanych i niesklasyfikowanych jako ADR. Ramy MAXXRACK upraszczają cały proces logistyczny magazynowania i transportu.

— Alphons Lourier | Dyrektor naczelny

Chciałbyś zobaczyć tutaj swoją firmę?

Wypróbuj MAXXRACK! Jesteśmy przekonani, że i Ty zauważysz różnicę!

— MAXXRACK | Zespół wsparcia